Volumi di attività

 

  • 1.100.000 mq di aree verdi gestite
  • 32.000 alberature di cui 17.000 su strade
  • 27 km di siepi
  • 60.000 fioriture stagionali
  • 215 km di rete stradale
  • 200 km di marciapiedi
  • 125 fabbricati